Οι Πελάτες μας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας:

Η Βιοτεχνία Ενδυμάτων Εργασίας «Bissias», βελτιώνεται, αναβαθμίζεται, εκσυγχρονίζεται και λειτουργεί, με διαχρονικό στόχο και καθημερινό μέλημα την ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες μας.

pelates - andriopoulos

pelates - brekos

pelates - elais

pelates - floridis

pelates - fragoulakis

arkas

pelates - gianopoulos
pelates - kallimanis

pelates - karagiannis

pelates - knor

pelates - kosivas

pelates - kreka

pelates - kritikos

pelates - margeths

pelates - market in

pelates - mixas

pelates - mpozionelos

pelates - papadopoulos

pelates - spak

pelates - tsianavas

ergoland

helenica sa

karamolegkos

kokos

larisa

liaskos

oskar

passarella

petko

profal

promitheytiki

skag

nanos

pelates - gegos

afoi panagiotopouloi

uhseas